6067172810031104 DINFUNUNG ''黃粱美夢''天然蜜蠟 介紹: 天然蜜蠟多圈手鍊 原創設計 約5mm圓珠 搭配蜜蠟如意 綠松石 種類:天然碧玉 蜜蠟如意 綠松石 * 免費維修貨品服務 * 港台澳全場滿$500 順豐包郵 * 滿$1000提供面交付款服務,你方便嘅港鐵站 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下 Product #: dinfunung-''黃粱美夢''天然蜜蠟 2022-01-18 Regular price: $HKD$680.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG