5080177671536640 DINFUNUNG 冰凝甜葉耳墜 介紹:  冰甜葉耳環 冰潤起光 溫婉如潤氣質優雅 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以上貨品附帶證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 * 鑲嵌材料:18K Go Product #: dinfunung-冰凝甜葉耳墜 2022-03-08 Regular price: $HKD$14500.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG