4545978245578752 DINFUNUNG 冰山水戒《貨頭級別》 介紹:山水畫搬嘅冰透潑墨 完美無瑕 收藏級別 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 鑲嵌材料:18K Gold《AU750》及南非鑽石 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️ 圈口(港號):20.5 備注:五粒心爲市場極稀有 升值收藏能力高 🌈付款流程&購買 Product #: dinfunung-冰山水戒《貨頭級別》 2022-10-21 Regular price: $HKD$1550.0 Available from: DINFUNUNGIn stock