5142601544105984 DINFUNUNG 冰晴如意 介紹:冰種晴底 完美無瑕 入門推薦勝價比高 高品質 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以的上貨品會附帶香港權威證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 如果想睇現貨 Product #: dinfunung-冰晴如意 2022-10-21 Regular price: $HKD$899.0 Available from: DINFUNUNGIn stock