5901182778474496 DINFUNUNG 冰晴的海(No.3) 介紹:冰晴蛋面 完美無裂 色濃厚正庄 No.1 No.2 售後極大好評 非常推薦 備注: 此產品是用銅托及鋯石鑲嵌 需要重新鑲嵌 18K/S925 本公司提供鑲嵌服務 如果想睇現貨先交收,可約親臨門市,可以截圖點擊右下角聯絡客服留貨 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:🐝🐝🐝 🐝🐝 尺寸(mm):12.1- Product #: dinfunung-冰晴的海(No.3) 2022-12-04 Regular price: $HKD$880.0 Available from: DINFUNUNGIn stock