4831937526759424 DINFUNUNG 冰種戒面《銅托》 介紹:正冰白戒面 鑲嵌神器 本公司可以提供免費設計 及自家工場鑲嵌 價錢低於市場半價 《此產品是銅托 只供觀看鑲嵌後的效果 如要佩戴需要重新鑲嵌》 簡單清鑲款式 $1350 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ Product #: dinfunung-冰種戒面《銅托》 2022-10-21 Regular price: $HKD$1850.0 Available from: DINFUNUNGIn stock