5218111055462400 DINFUNUNG 冰種神龍戲珠 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 單件滿$6000本公司會免費提供權威證書一件 味滿$6000貨品 我們可免服務代出證書$160連證書行收據 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:🐝🐝🐝 🐝🐝 尺寸(mm): 高63.8毫米 x 闊39.3毫米 x 厚6.2毫米 備注:五隻 Product #: dinfunung-冰種神龍戲珠 2022-10-21 Regular price: $HKD$1180.0 Available from: DINFUNUNGIn stock