5778690726297600 DINFUNUNG 冰種花青佛公 介紹:  冰種花青佛公佛公 色澤鮮豔 笑意盈盈 正庄鑲嵌設計 大體有禮 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 鑲嵌材料:18K Gold《AU750》及南非鑽石 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 高27.3毫米 x 闊20. Product #: dinfunung-冰種花青佛公 2022-10-21 Regular price: $HKD$8380.0 Available from: DINFUNUNGIn stock