DINFUNUNG 冰種黃翡葫蘆 介紹:冰黃葫蘆戒指 冰潤柔美 氣質甜美 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以的上貨品會附帶香港權威證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 如果想睇現貨,本公司提供 Product #: dinfunung-冰種黃翡葫蘆 Regular price: $HKD$8780.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG