4714807332438016 DINFUNUNG 冰糯飄綠筒珠 介紹:冰糯種 大小平均 種水微透 可以越帶越透 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 單件滿$6000本公司會免費提供權威證書一件 味滿$6000貨品 我們可免服務代出證書$160連證書行收據 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 尺寸(mm): 高12.5毫米 x 厚7.7毫米 Product #: dinfunung-冰糯飄綠筒珠 2022-12-04 Regular price: $HKD$850.0 Available from: DINFUNUNGIn stock