5970646580461568 DINFUNUNG 冰陽綠葉 介紹:  陽綠美葉 色澤鮮豔 潤澤 優雅大方 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以上貨品附帶證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 * 鑲嵌材料:18K Gold Product #: dinfunung-冰陽綠葉 2021-12-02 Regular price: $HKD$27800.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG