4626629112496128 DINFUNUNG 天然綠松石搭配蜜蠟牡丹花 介紹:天然蒙古老坑料綠松石手鍊 精選6mm圓珠 搭配蜜蠟牡丹花 回紋珠 猛獁南瓜珠 綠松石高瓷高藍 種類:綠松石 * 免費維修貨品服務 * 滿$1000提供面交付款服務,你方便嘅港鐵站 * 港台澳全場滿$500 順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 鑲嵌材料:Silver925《S925》 如果想睇 Product #: dinfunung-天然綠松石搭配蜜蠟牡丹花 2022-02-27 Regular price: $HKD$676.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG