4561629913808896 DINFUNUNG 極品紫藍花山水牌《不死紫》 介紹: 紫羅蘭飄蘭花設計 立體意境 全人手雕刻 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 單件貨品滿$6000本公司會免費提供權威證書一件 味滿$6000貨品 我們可免服務代出證書$160連證書行收據 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:🐝🐝🐝 🐝🐝 尺寸(mm):高49.9 Product #: dinfunung-極品紫藍花山水牌《不死紫》 2022-10-21 Regular price: $HKD$13500.0 Available from: DINFUNUNGIn stock