5243330774564864 DINFUNUNG 極致細工冰金龍戒 介紹:金龍細工戒一粒極品冰黃蛋面上面 雕刻上細緻既工藝 更加特顯出師傅既功力同冰黃既水頭 以銅托鑲嵌 主人入手後可自由設計鑲嵌 本公司提供免費設計 鑲嵌服務 如有需要請聯絡24小時客服💁 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以的上貨品會附帶香港權威證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * Product #: dinfunung-極致細工冰金龍戒 2022-10-21 Regular price: $HKD$35500.0 Available from: DINFUNUNGIn stock