5778256634707968 DINFUNUNG 濃色糯紫平安扣 介紹:濃色紫羅蘭 呢條嘅平安扣比較大少少 如果鍾意大粒啲嘅呢條唔錯 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以上貨品附帶證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 如果想睇 Product #: dinfunung-濃色糯紫平安扣 2022-12-04 Regular price: $HKD$1125.0 Available from: DINFUNUNGIn stock