5892316044853248 DINFUNUNG 蘋果綠冰葉 介紹:水頭好冰透 完美無裂 細緻柔美 經典款式 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以的上貨品會附帶香港權威證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 如果想睇現貨 Product #: dinfunung-蘋果綠冰葉 2022-03-02 Regular price: $HKD$9880.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG