6550056821981184 DINFUNUNG 蜜糖黃福神 介紹:神獸《福》 帶來福氣和好運 驅走瘟疫 中國一直喜歡嘅神獸之一 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 高33.5毫米 x 闊38毫米 x 厚17.6毫米 備注:五粒心爲市場極稀有 升值收藏能力 Product #: dinfunung-蜜糖黃福神 2022-10-21 Regular price: $HKD$1260.0 Available from: DINFUNUNGIn stock