6468667495415808 DINFUNUNG 金黃貔貅印章 介紹:貔貅印象是古代皇帝御用嘅玉璽 呢個可以刻兩隻字,招財進寶嘅玩具 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 高53.5毫米 x 闊40.7毫米 x 厚14.5毫米 備注:五粒心爲市場極稀有 升值收藏能力高 Product #: dinfunung-金黃貔貅印章 2022-12-04 Regular price: $HKD$999.0 Available from: DINFUNUNGIn stock