DINFUNUNG 18K高冰壺蘆戒指 介紹:免費包改圈 改色或日後翻新戒指 冰壺蘆完美無瑕 提供門市試帶及量度圈口 如果懶唔想上門市,又想知自己帶咩圈口? 購買完此戒指後我地會寄戒指圈比你! 你量度完之後講俾我哋知我哋就會馬上進行改圈 鼎福農將服務至上🙇🏻‍♂️🙋🏻‍♂️ 如果想現貨先俾錢,可以截圖點擊右下角聯絡客服 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 Product #: dinfunung-18K高冰壺蘆戒指 Regular price: $HKD $6680.0 Available from: DINFUNUNG In stock