5305075419054080 DINFUNUNG BB平安扣手鍊 介紹:初生至五歲既小朋友都可以帶得 如意結 可以自由調教長度 ,建議半歲前帶腳仔都可以! 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 7.4毫米 備注:五粒心爲市場極稀有 升值收藏能力高 🌈付款流程&購買保障可 Product #: dinfunung-BB平安扣手鍊 2022-10-21 Regular price: $HKD$220.0 Available from: DINFUNUNGIn stock